Altı Sigma Nedir? Yalın 6 Sigma Nasıl Uygulanır?

6 sigma, istatistik temelli bir problem çözme metodolojisidir. 6 sigma nedir diye merak ettiğiniz konunun özü budur. Bu yazımızda Yalın 6 sigma nedir, yalın altı sigma nasıl uygulanır, yalın altı sigma eğitimi gerekli mi vb. birçok soruya cevap bulacağınıza inanıyorum.

6 Sigma Nedir?

6 sigma tablosu6 Sigma, kuruluşun süreçlerini mükemmelleştirmek adına uygulanan, hedefi 6 sigma seviyesinde hata seviyesine ulaşmak olan problem çözme ve aynı zamanda yönetim metodolojisidir. Basit bir örnekle anlatacak olursak günde 1 milyon parçanın üretildiği bir fabrikada sadece 3 ya da 4 parçanın hurdayagitmesinin hedeflenmesidir. 1 milyon ton üretimde sadece 3,4 tonun ıskartaya ayrılmasının amaçlanmasıdır

Ortalama ıskarta miktarınızı biliyorsanız kaç sigmada çalıştığınızı kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Örneğin %20 kalite maliyeti ile çalışan bir işletmenin sigma seviyesi 2 sigma olacaktır. Çünkü 3 sigma seviyesinden daha aşağıdadır.

Yalın 6 Sigma Nedir?

Yalın 6 sigma, altı sigma metodunun verimliliğe odaklanan iyileştirme araçları ile yalın üretimin değer ve israf yaklaşımlarını güzel bir şekilde harmanlayan ve kuruluşlar içerisinde daha esnek uygulamalara imkan veren bir yaklaşımdır. Yalın 6 sigma ile birlikte, kuruluşlar içerisinde ortaya çıkan israflar yalın üretim gözlüğü ile teşhis edilir ve DMAIC yaklaşımı ile yok edilir. Her iyileştirme kuruluşu altı sigma seviyesine biraz daha yaklaştırır. Bu iyileştirme projeleri ise altı sigma eğitimi almış kara kuşak ve yeşil kuşak uzmanların koordinasyonunda gerçekleşir.

Altı Sigma ile ilgili yayınlanmış olan ISO 13053 standardı ile de ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

Yalın 6 Sigma Nasıl Uygulanır?

6 sigma nedirYalın altı sigma nedir bölümünü okudunuz. Altı sigma nasıl uygulanır kısmında; Lean Six Sigma DMAIC yaklaşımı, ve bu adımlarla ilgili temel bilgileri alacaksınız. Genel çerçeveyi öğrenmeniz elbette ki önemlidir fakat tüm yaklaşımı ancak altı sigma kuşak eğitimlerini almanız ile birlikte kazanabilirsiniz. Yalın altı sigma projesi oluşturduğunuzda uygulamanız gereken adımlar yanda göstermiş olduğum DMAIC döngüsü ile ortaya dökülmüştür. Şimdi bu adımları inceleyelim.

Yalın 6 Sigma Aşamaları

Tanımlama Fazı (Define)

Yalın Altı sigma’nın başlangıç fazıdır. Projeyi gerçekleştirecek olan kara kuşak veya yeşil kuşak olan kişi, proje olarak hangi konuyu belirlemesi gerektiğine, hedeflerine, ölçüm yaparken kullanacağı araçlara, metodlara bu aşamada karar vermektedir. Nasıl ki bir bina oluşturulurken projelendirilmesi çok önemli ise; yalın altı sigma için de tanımlama fazı doğru başlangıç yapmak adına çok önemlidir. Bu aşamada seçeceğiniz projenin:

 • Kuruluş şartları içerisinde uygulanabilir olmasına,
 • 5 Neden Analizi vb. metodlarla çözülemeyecek derece zor olmasına
 • Problemlerin ve hedeflerin sayısal, ölçülebilir şekilde tarif edilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Yalın 6 Sigma tanımlama fazı çalışması yapılırken birçok kaynaktan beslenmemiz gerekir. Tanımlama fazı örnek kaynakları şunlardır:

 • Süreç haritası,
 • Kuruluş beklentileri,
 • VOC (Voice of Customer),
 • SIPOC diyagramı,
 • Ürün analizi,
 • FMEA’lar,
 • Diğer yalın üretim yaklaşımları.

Ölçme Fazı (Measure)

Yalın altı sigma ölçme fazında mevcut durum analizi yapılır. Biliyorsunuz ki ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz. Bu yüzden mevcut durumun ölçümünü doğrulamanız gerekmektedir. Ölçüm değerlerine ulaşıldığında elemanların yeterlilikleri ölçülür, hangi verilerin hangi kaynaklardan elde edileceği kesinleştirilir.

Ölçme fazı içerisinde faydalanacağımız örnek araçlarımız şunlardır:

 • Süreç sigması,
 • Süreç yeterliliği,
 • Z testleri,
 • DPMO,
 • Ölçüm sistemleri analizi,
 • Betimsel istatistik,
 • Çetele diyagramı,
 • Pareto şemasıdır.

Analiz Fazı (Analyze)

Elde etmiş olduğumuz sayısal verilerin derlenerek analiz edilmesi bu aşamada gerçekleşmektedir. Problem ile ilgili ilk bulgular burada elde edilmekte ve problemin durumu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada problemin daha detayına inmek için bilinen problem çözme metodları uygulanmalıdır.

Analiz fazı içerisinde faydalanacağımız örnek araçlarımız şunlardır:

 • Balık kılçığı diyagramı,
 • Korelasyon, regresyon,
 • Grafikler,
 • Hipotez testleri,
 • Ki-kare testi, Anova,
 • Diğer testler

İyileştirme Fazı (Improve)

Yalın 6 sigma iyileştirme fazı içerisinde, problemleri ortadan kaldıracak çalışmalar gerçekleştirilir. Altı sigma uygulamaları içerisinde uygulamanın, aktivitenin en yoğun olduğu fazdır.

İyileştirme fazı içerisinde faydalanacağımız örnek araçlarımız şunlardır:

 • Deney tasarımları (DOE),
 • Hipotez testleri,
 • VSM, SMED,
 • Doğrulama denemeleridir.

Kontrol Fazı (Control)

Yalın altı sigma kontrol fazı, yapılan iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirildiği fazdır. Gelişmenin sağlandığı net şekilde ölçülür ve raporlanır.Yapılan çalışmaların başarılı olması neticesinde dokümantasyonu da bu aşamada yapılmaktadır.

Kontrol fazı içerisinde faydalanacağımız örnek araçlarımız şunlardır:

 • Kontrol planları,
 • FMEA’lar,
 • Kontrol grafikleri,
 • Akış diyagramları,
 • Dokümantasyondur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir