TSE Belgesi Nedir? TSE Nasıl Alınır?

TSE belgesi hakkında hazırlamış olduğumuz yazı ile TSE belgesinin tanımından, elde edilmesi ve yenilenmesine kadar olan süreci temel olarak öğrenme şansınız olacaktır. TSE danışmanlık desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TSE Belgesi Nedir?

TSE Belgesi, Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi adıyla da bilinmektedir. Piyasaya çıkacak ürünlerin ambalajında bulunan ve ilgili ürünün Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akt edilen sözleşme ile TSE markası kullanma hakkının verildiğini teyid eden belgedir. TSE markası kullanım hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten TSE belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Türk Standartları Enstitüsü belgesi, ürünün Türk Standartlarına uygun olduğunu beyan eder ancak TSE tarafından herhangi bir garanti söz konusu olmaz.

Kuruluşlar TSE’nin gerçekleştirdiği kontrol ve denetimler sonucunda ürün kalite belgesi almayı hak eder. Ürün ambalajı üzerinde ilgili standarta ait numarası ve bu numaranın üzerinde de TSE ürün kalite belgesi logosunu kullanmalıdır.

TSE Belgesi Nasıl Alınır?

TSE Belgesi almak için, firmaların ürünlerinin ilgili oldukları uluslararası standartlar, Türk standartları, diğer ülkelerin kendilerine ait standartları, teknik literatür temel alınarak değerlendirme yapılır. TSE tarafından kabul edilmiş olan kalite faktörleri ve değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen bu belgenin alınması için gereken önemli aşamalar bulunur.

TSE belgesi almak için öncelikli olan tabii alınması gereken evraklardır:

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü belirten noter tasdikli resmi belge
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil etme yetkisi olan kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri
  • Ürünün ambalajı üzerinde kullanılan şekilde marka tescil belgesi
  • Başvuru sahibi kuruluş ile ürünlerin üretici firması farklı ise, aralarında yapılan sözleşme
  • Avans dekontu
  • TSEK uygunluk başvuru formu

TSE Belgelendirme Aşamaları Nelerdir?

TSE’ne yapılan başvurular TSE belgelendirme yönergesi dahilinde, TSE belgesi almak üzere değerlendirilir ve tüm şartlar uygun olarak onaylandığında, ürünlerin üretim yeri keşif süreci için heyet görevlendirilir. Keşif süreci için inceleme heyeti üretim yapılan alanda üretimle ilgili tesis, kullanılan ekipman, çalışan personel ve geçerli olan kalite kontrol sistemi detaylarını inceler. Keşif sonucu firmenın onay alması halinde, ürün numunesi alınır ve deneylere tabii tutulur.

Üretim yeri keşif raporu ile ürün numune deney raporları, TSE Belgelendirme Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Ürünlere TSE belgesi verilmesi için olumlu karar alınmışsa, ürün sahibi firma ve TSE arasında noter huzurunda TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ardından firmaya ilgili ürün ile ilgili olarak TSE Belgesi verilir.

Ürün sahibi firmaya yapılan keşif sonucunda; inceleme, maktu belge ile muayene deney ücretleri tahakkuk ettirilir. Bu ücretlerin tümü başvuru aşamasında alınan Avans ücretinden mahsup edilir.

TSE Belgesi Yenileme Nasıl yapılır?

Türk Standartları Enstitüsü’nden ürünleri için TSE belgesi alan firmalar, her yılın Ocak ayında bir önceki yıla ait TSE markalı ürünlerinin brüt satış tutarını Enstitü’ye bildirir. Bu tutar üzerinden her yıl yeniden belirlenen TSE Marka Kullanım Çizelgesi’ne göre Enstitü’ye ödenmek üzere fatura tahakkuk ettirilir.

Tüm bu işlemleri araştırmak ve her belgeyi en ince detayına kadar hazırlamak üretim yapan firmalar için çoğu zaman zorlayıcı olmaktadır. Süreç takip edilirken ayrılması gereken zaman ve emek konusunda da firmalar desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda piyasada tecrübeli ve bilgili olan TSE belgesi alma konusunda çalışan firmalar sizlere her şekilde yardımcı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir