Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam kalite yönetimi, günümüzün sürekli değişen ve gelişen, farklı stratejiler geliştirilmesi gereken, teknolojik liderlik konusunun ortaya çıktığı iş dünyasında yönetim anlayışları bu kadar değişiyorken gitgide daha önemli hale gelmiştir. İçinde bulunulan zamanın yarattığı konulara getirilmesi gereken farklı problem çözme teknikleri gerekliliği ile artık klasik yönetimler yerine herşeyi içeren modern, kapsamlı ve etkili toplam kalite yönetimi ortaya çıkmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

Bir kuruluş içinde kalite üzerine odaklanan, kuruluşun bünyesinde yer alan bütün çalışanların eksiksiz katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti ile uzun vadeli olarak başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün üyelerine ve sonuç olarak da topluma fayda yaratan yeni yönetim anlayışıdır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) İlkeleri Nelerdir?

TKY tüm kuruluş kapsamında tüm görev ve sorumluluklarda, sürekli iyileştirme ve kalite geliştirme konuları göz önüne alınarak yapılan yönetim sistemlerini içerir. Bu yönetim sistemleri strateji olarak kademe kademe planlanır ve uygulanır. Her iş konusunda savurganlıkları önleme, verimlilik ve kaliteyi aynı hızda arttırma, müşterilerden gelen şikayetleri ortadan kaldırma, optimum fayda kuralını uygulama, işlemlerin süresini kısaltma ve tüm gelişmelerin düzenli ve sürekli olarak izlenerek faaliyetlere aktarılması gibi stratejik detaylar uygulanır. Uygulamalar sırasında göz önünde bulundurulan TKY ilkeleri de önem taşır. Bu ilkeler:

• Müşteri odaklı çalışma
• Karşılıklı fayda (kazan/kazan prensibi)
• Çalışanların da katılımı
• Liderlik
• Süreç Yaklaşımı
• Sürekli iyileştirme
• Gerçekçi yaklaşım ile karar verme
• Sistem anlayışı olmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nasıl Uygulanır?

TKY (TQM) uygulama aşaması önemlidir. Tüm değerlendirme ve ardından planlama aşamaları artık hayata geçecektir. Bu aşamda tüm çalışanların katılımı büyük önem taşır, çünkü birlikte ve elele toplam kalite yönetimi hayata geçebilir.

* Durum Değerlendirme: Bu aşamada kuruluşta varolan durumun değerlendirilmesi ve işleyişi incelenir. Bugüne kadar bu sistemle neler elde edildiği ve neler kaybedildiği belirlenir.
* Gerçekleşen Hedeflerin Tanımı: Önceki yönetim anlayışı ile hangi hedeflerin gerçekleştiği çıkartılır.
* Uygun Yapı Kurulması: Yeni startejiler ışığında toplam kalite yönetimi için kuruluşa uygun yapı hazırlanır.
* Kalite geliştirme planları: Daha önceki işleyişte elde edilen verilerden yola çıkılarak, yeni yönetim sistemleri ile TKY planları hazırlanır.
* Kalite planı değerlendirme: Hazırlanan kalite geliştirme planlarının değerlendirilmesi yapılır.
* Çalışanlara TKY eğitimi: Tüm çalışanların katılı ile gerçekleşebilecek TKY için, öncelikle tüm çalışanların yetkin bir kurumdan eğitim alması gerekir.
* Altyapı Hazırlıkları: Bu aşamada TKY için önemli verilerle birlikte değerlendirmeler sonucunda gerekli altyapı hazırlanır.
* Sistem ve sürecin test edilmesi: Altyapı için testler ve denemeler yapılarak yönetim sistemlerinde eksiklikler olup olmadığı kontrol edilir.
* Sistem ve sürecin uygulanması: Bu aşamada artık hazır olan TKY uygulama aşaması için yerleştirilir.
* İzleme ve düzenlemeler: Sistem uygulama aşamasında da düzenli olarak izlenir ve gerekli değişiklik ve düzenlemeler uygulamaya alınır.
* Sürekli eğitim: Her an yenilenen sistemler ve süreçler konusunda çalışanların ve yönetim kadrolarının sürekli eğitim almalaı gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir