Kalite Çemberi Nedir? Kalite Çemberi Faydaları Nelerdir?

Kalite Çemberi Nedir?

Kalite çemberi, bir işletmenin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde oluşturulan ve düzenli olarak toplanarak birlikte ilerleyen küçük çalışma gruplarıdır. Toplantılarda sadece kalite ile ilgili çözüm üretilecek konular değil; aynı zamanda  verimlilik, eğitim, maliyet gibi farklı konularda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmaktadır. Sürekli iyileştirme amacı ile özellikle kurulan çalışma grubu bir lider tarafından yönlendirilir.

Kalite Çemberi Faydaları ve Amacı Nedir?

Bir kalite çemberi, küçük ölçekli işletmelerde 4-6, orta ölçekli işletmelerde 6-8, büyük ölçekli işletmelerde ise 8-12 kişiden oluşur. Gönüllülük esasıyla kurulan grup, seçilen bir lider tarafından yönlendirilir.

Kalite çemberlerinin amaçları kalite çemberi uygulaması açısından büyük önem taşır. Grubun her konuda çözüm üretebilmesi için departmanlar ve iş süreçleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir.

Kalite çemberi kurulmasının amaçları arasında;

  • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının arttırılarak, sürekli iyileştirme hedeflenmesi amacıyla yönetime katılımının sağlanması,
  • Çalışanların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi fayda sağlayan amaçları bulunmaktadır.

Kalite çemberi içinde bir lider bulunur. Lider, uygulama ve faaliyetler ile ilgili etkin ve düzenli çalışma yürütülmesi için çalışır; üyelerin toplantılara katılma, görüş bildirme, çözümün parçası olma gibi konularda aktif rol almasını sağlayacak yöntemlere başvurur. Lider, kalite çember faaliyetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için gerekli olan problem çözüm teknikleri, iletişim kurma becerileri, motivasyon ve grup dinamiği gibi konularda eğitimden geçirilir.

  • Çalışanların karar süreçlerine katkı sağlaması tüm kalite yönetimi konusunda çok önemlidir. İşi yapanlar tarafından sürece katılım sayesinde gerçek sorunların kaynağını belirlenmesi çok daha kolay olacaktır.
  • Çalışanların çözüm sürecinde yer almaları motivasyonlarını arttıracaktır.
  • Çözüm sürecinde yetki ve söz sahibi bir grubun içinde yer almak çalışamlar için ayrıcalıklı hissetme ve tüm çalışma alanlarında maksimum gayret göstermelerine neden olacaktır.
  • Tüm çalışma alanlarında iletişim konusunda süreci geliştirir ve iyileştirirler.
  • Yöneticilerin risk üstlenebilen, yeni düşüncelere açık, farklı süreçleri denemekten korkmayan ve örgütün etkinliğini artırmak için yenileşmeyi arayan kişiler olmasını sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir