Kalite Belgesi Hakkında Herşey

Özet

iso 9001 belgesi başvurusuISO 9001 Belgesi yazısında, kalite yönetim sistemleri konusunda fikir edinebileceğiniz, tüm dünyada kabul görmüş ISO 9001 belgesi konusunda detaylı bilgiler edinebileceğiniz, kalite yönetiminin sistemli hale nasıl getirilebileceğini sade anlaşılır bir biçimde anlatan ayrıca kalite yönetim sistemi olgusunun şirketler tarafından nasıl anlaşıldığı ve bunu sistematik hale nasıl getirebildiklerini açıklayabilen bir sayfa olmasını amaçladık. ISO 9001 belgesi oluşturulması ve belgelendirme yapılabilmesi çeşitli aşamalar içermekte olup bu aşamaların içeriklerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi içerisinde nasıl olabildiğini başlıklar halinde açıklayacağız söz konusu işleyeceğimiz alt başlıklarımız şunlardır;

 • ISO 9001 Belgesi Hakkında
 • ISO 9001 Belgesi Fiyatı Ne Kadar?
 • ISO 9001 Belgesi Veren Firmalarda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?
 • Sıkça Sorulan Sorular

ISO 9001 Belgesi Hakkında

Dünya ticaretinin küreselleşmesi rekabet standartlarının artması firmaları daha sistemli olmaya itmiş artan talepler ile üretim miktarları devasa boyutlara ulaşmıştır dolayısıyla büyük miktarlarda üretim daha sistemli bir yönetim ihtiyacını doğurmuştur. ISO 9001 belgesi kuruluşunuzun sürekli gelişimini sağlayan A’dan Z’ye tüm üretimini ve  yönetim sistemini kapsayan bir sistemler bütünüdür. ISO belgelerinin içerisinde yer alan ISO 9001 belgesi temel bir belge olup farklı belgelendirme süreçlerinde temel baz alınmıştır. 1987 yılında ISO 9000 kalite yönetim standartlarının yayınlanması ile otoriteler tarafından genel kabul görmüş ve uluslararası bir yönetim standardı halini almıştır. Türkiye’nin büyüme stratejileri ve uluslararası pazarlara açılması ile daha önemli hale gelen sistem, küresel rekabette firmaları diğer firmalara karşı avantajlı kılmaktadır. 90’lı yıllarda bilinirliği artan sistemin günümüz koşullarında firmalar için daha ulaşılabilir konumda bulunmaktadır.

ISO 9000 kalite yönetim sistemi nedir?

Kalite yönetim sistemlerinin bir sözlüğü olan ISO 9000 kalite yönetim sistemi söz konusu sistemin temel esaslarını stratejilerini ve terimlerine nitelikli bir açıklama getirir. Firmaları daha etkin daha verimli ve daha kaliteli üretim yapmasına olanak sağlayan sistem tüm dünyada genel kabul görmüş tek üretim standardıdır.

ISO 9001 KYS Tarihçesi

ISO 9001 belgesi ilk olarak ortaya ISO 9000 kalite yönetim sisteminin çatısı içerisinde ortaya çıkmıştır. Uluslararası standartlar organizasyonun bir araya gelerek tüm dünyada geçerli bir kalite yönetim sistemini ortaya çıkarmayı amaçlamış 1897 yılında ISO 9000 kalite standardını yayınlamıştır. Ortaya çıkan ilk versiyon doğru üretim ve hata yakalama konularına eğilmiştir. Söz konusu ilk versiyon ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 olarak 3 alt standardı kapsayacak şekilde oluşturulmuş, sistem 2000 yılında revize edilerek kalite yönetim standardı formatında ilk kez sunulmuştur. 2000 yılında ortaya çıkan yeniliklerin başında  diğer alt başlıkların iptal edilerek ISO 9001 belgesi olarak belgelendirilmeye başlanmasıdır. 2008 yılında tekrar revize edilerek daha açıklayıcı ve kapsayıcı bir hale gelmiştir. En son versiyonu ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır. Üretim yöntemleri ve ürünler zamanla değiştikçe ve yeni kavramlar ortaya çıktıkça ISO 9001 kalite yönetim standardı gelecekte de revize edilmeye devam edecektir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Yayınlandı

Yakın zamanda ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş olup yeni yönetim sistemi standartları revize edilerek yayınlanmıştır. 2015 yılı ISO 9001 kalite yönetim standartları yayınlanarak  daha kullanışlı ve diğer kalite sistemleri ile daha entegre hale getirilmiş olup maddeler daha anlaşılır hale getirilmiştir. Artık ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi ile firmalar daha etkin yönetim şansına erişmiştir. 2008 versiyon belgeye sahip firmalar geçiş eğitimleri ile yeni revize edilmiş olan standarda entegre olmaya başlamıştır.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı Ne kadar?

Öncelikle ISO 9001 belgesi fiyatları söz konusu firmaya verilen danışmanlık hizmetine göre değişiklik gösterebilmektedir; firmanın çalışan sayısı, sektörü, üretim biçimi ve yöntemleri ortaya çıkacak belgelendirme maliyetinde belirleyici kriter olacaktır. Yalnızca ISO 9001 belgesini akredite bir firmadan alma maliyeti 500$ ile 2000$ arası akredite olan firmaya göre değişmektedir dolayısıyla kalite sisteminin kurulumu, işletilmesi ve sürdürülebilmesi belirli fedakarlıkları gerektirebilmektedir. Belgelendirme sürecinde başarı; belgeyi ucuza alabilmek değil belgenin getirdiği sistemi etkin yürütebilmek olmalıdır. Ayrıca ISO 9001 belgesi belgelendirme maliyetinde firmanın üretim yöntemlerinin ve işletmesinin kalite sistemine uygunluğu çalıştırdığı personelinin eğitim durumu dahi maliyet kalemine yük getirebilmektedir. Unutulmamalıdır ki belgelendirme süreci sonrası ara denetim dönemlerinde de belirli mali yükümlülükler firmalar tarafından yerine getirilmelidir. Özet geçmek gerekir ise ISO 9001 belgesi için gerekli standartlar firmalardan istenmekte ancak bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceği konusunda firmalara bir zorlamada bulunmamaktadır burada belirleyici nokta tecrübeli ve profesyonel bir ekibin sistem kurulumunu eksiksiz ve tam yerine getirebilmesidir.

Ucuz ISO Belgesi Başvurusu Yap!: Zamanım yok, hemen almak istiyorum diyenler için.

ISO 9001 Belgesi Standart Başvuru Yap!: Kusursuz bir yönetim sistemi kurmak istiyorum diyenler için.

ISO 9001 Belgesi Veren Firmalarda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

iso 9001 belgesi denetimiPiyasada birçok belgelendirme kuruluşu bulunmaktadır dolayısıyla belgelendirme sürecine girecek firmalar istedikleri belgelendirme firması ile anlaşma yapabilmektedirler. Buradaki en belirleyici faktör İSO 9001 belgesi veren firmanın yetkili akreditasyona  sahip olup olmamasıdır. ISO 9001 belgesi verecek olan firmanın mutlaka yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla belgelendirme firmasıyla anlaşmadan önce ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmenin kendisine uygun güvenilir danışmanlık firması ile anlaşma yapması sürecin daha sağlıklı işletilmesine fayda getirecektir.

Güvenilir ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Firması Nasıl Belirlenir?

Malesef ki çoğu sektörde olduğu gibi danışmanlık sektöründe de dürüst olmayan firmalar mevcuttur. Amacı sadece para almak olan firmaları elemek için detaylıca bir araştırma sürecine girmelisiniz. ISO 9001 belgesi alma kararı verdikten sonra  teklif alma sürecinizi çok dikkatli yapmalısınız. Belirli teklifler aldıktan sonra söz konusu teklifi veren firmaların resmi bir danışmanlık eğitim firması olup olmadığını incelemekle başlamalısınız. Bunun yanında ISO 9001 belgesi kullanım amacınızı belirleyerek uygun kalitede bir firma seçmeniz gerekmektedir. Örneğin ihale vb. durumlarda bir danışmanlık firmasının hızı önemli iken; acelenizin olmadığı durumlarda çok daha geniş zamana yayarak ISO 9001 belgesi çalışması yaptırabilirsiniz.  Belgelendirme süreci meşakkatli ve tecrübeyi gerektiren bir süreçtir. Sıfırdan detaylı bir sistem kurulumu rahatlıkla birkaç ayı bulabilmektedir dolayısıyla sistemin gerekliliklerini ve yükümlülüklerini en ince detayına kadar benimsemiş bir danışmanlık firması belgelendirme denetiminizin daha kolay geçmesini sağlayacaktır fakat uzun sürebilecektir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda danışmanlık firmasının size  yetkin bir danışman tahsis etmesi kilit rol oynamaktadır.

Yetkin bir ISO 9001 Danışmanı Nasıl Anlaşılır?

ISO 9001 danışmanınızın belirli kriterlere sahip olması gerekmektedir. Çünkü belgelendirme sürecinde ve sistem kurulumunda maliyetlerin düşük olması ve sistemin , işletmeyi tamamiyle kapsaması belirli tecrübe ve yetkinlik gerektirmektedir. Danışmanın sahip olması gereken yetkinlikler;

 • ISO 9001:2015 Baş Denetçisi olmalıdır.
 • ISO 9001 kalite yönetim sistemi süreçlerine hakim olmalı ve gerekli temel kalite yönetim sistemi eğitimlerini verebilmelidir.
 • ISO 9001 belgesi için gerekli firmaya özgün dokümantasyonu oluşturabilmelidir.
 • Daha önce ISO 9001 belgesi denetimlerinde başarı göstermiş olmalıdır.
 • Üretim süreçleri ve yalın üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Danışmanın üretim süreçlerine hakim olması sistem için gerekli olan üretim iyileştirmelerinin de firmalara katkıları daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
 • Daha önceden çeşitli firmalarda çalışmış olması firmanızda oluşturulacak sistemin daha yetkin ve verimli işletilmesi konusunda katkısı olduğu gözlemlenmiştir.
 • ISO 9001 belgesi için gerekli olan el kitabını yazabilmelidir.
 • Bilgisi tecrübesi ve eğitimi ile sistem gerekliliklerini tam ve eksiksiz yerine getirebiliyor olmalıdır.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Firmaların  ISO 9001 belgesi almak için gerekli kararı vermesi sonrası belgelendirme sürecine başlanmaktadır. Söz konusu ISO 9001 belgesi alma süreci işletme, danışmanlık firması ve belgelendirme firmasının koordinasyonlu ve özverili çalışması ile mümkün olabilmektedir. Firmanın işletmesinin kalite yönetim sistemi standartlarına uygun hale getirilmesi gerekli sistem dokümantasyonunun sağlanması ve belgelendirmesinin yapılması süreçler halinde olmaktadır.Bu süreçler;

 • Hazırlık aşaması: Firmanın ISO 9001 belgesi alma kararı sonrası ve ISO 9001 danışmanlık firması ile anlaşma yapması sonucu firmanın belgelendirme için gerekli ihtiyaçları ve firmaya ait ilk tespitler ve incelemeler gerçekleştirilir.İnceleme ve ön denetimler sonrası kuruluş hakkındaki ilk tespitler rapor halinde müşteri firma yönetimine sunulur.
 • Eğitim aşaması: Kurulan ISO 9001 sistemini işletecek ve yürütecek olan personelin firmaya kazandırılması için temel kalite yönetim sistemi eğitimleri gerçekleştirilir. Firmanın A’dan Z’ye beyaz ve mavi yaka tüm personellerinin de bulunduğu temel kalite eğitimlerinde gerçekleştirilerek kalite sistemini tüm personelin anlaması ve benimsemesi sağlanmış olur.
 • Sistem kurulumu aşaması: Firmanın ihtiyaçlarının belirlenmesi sonrası işletmenin kalite yönetim sistemine adapte olması için gereken üretim iyileştirmeleri gerçekleştirilir. ISO 9001 belgesi almak için gerekli olan sistem içinde yer alan süreç dökümanları, iş akış şemaları, talimatlar, şartnameler, formlar ve kuruluşa ait stratejik planlama dokümantasyonları oluşturularak sistem kurulumu gerçekleştirilir.Danışman tarafından firmanın kalite politikalarına rehberlik edecek olan kalite el kitabı yazılır.
 • Sistemin işletilmesi: Kalite yönetim sistemi işletilerek gözlemlenir ve iyileştirmeler yapılır dolayısıyla belgelendirme süreci için gerekli olan dokümantasyon sağlanmış olur.
 • Belgelendirme aşaması: Gerekli akreditasyona sahip olan belgelendirme kuruluşundan gelen denetçi ve danışmanlık firması danışmanı gözetiminde firmanın ISO 9001 sistemini, dokümantasyonunu ve kalite yönetim sisteminin işletme tarafından adaptasyonunun sağlanıp sağlanmadığı denetçi tarafından yerinde incelenerek majör ya da minör hata olmaması şartıyla firmanın tüm şartları eksiksiz sağlaması sonucunda belge almaya hak kazanmış olur.

Majör ve minör hata nedir?

Majör hata ISO 9001 kalite yönetim sisteminin prosedürleri içerisinde yer 1 tanesinin denetimde eksik bulunmasına majör uygunsuzluk denmektedir.  Majör hatalar sistemin işletilmesinin önüne geçen hata türü olup sistemin sağlıklı işletilmesini olanaksız kılmaktadır.

Minör hata ise; kalite yönetim sisteminin prosedürlerinin var olmasına rağmen uygulanması sırasında eksiklik tespit edilmesi sonucu minör uygunsuzluk minör hata tespit edilmiş olur. Minör uygunsuzluk durumunda firma minör hatayı verilen ek sürede ortadan kaldırması şartı ile ISO 9001 belgesi sahibi olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular?

ISO 9001 İle İlgili Tüm Soruları Sizin İçin Derledik

ISO 9001 Belgesini hangi firmalar alabilir ?

ISO 9001 belgesi almak isteyen firmaların büyük ya da küçüklüğüne bakılmaksızın tüm sektörlerde yer alan firmalar tarafından kalite yönetim sistemi kurulumu gerçekleştirilip belgelendirme yapabilmektedirler. Burada belirleyici kriter firmaların ISO 9001 belgesi alma isteği olup sistem tarafından betimleyici ya da kısıtlayıcı kriter yoktur. Etkin ve verimli çalışmak isteyen firmalar genel olarak belgelendirme sürecine girmek için istekli olmaktadır. ISO 9001 belgesi için gerekli kriterlerinde etkin bir sistemin yürütülebilmesi için minimum şartlar belirlenmiş söz konuşu şartlar geneldir.

Kobiler için ISO 9001 belgesi sahibi olmak önemli midir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimlerinin daha da hızlanması için ISO 9001 belgesi sahibi olmak çok önemlidir. Büyük ölçekli ve yüksek karlı firma olmayı hedefleyen ve birçoğu teşvik ve destekler sayesinde kurulan kobiler  gerek yüksek maliyetleri gerek yeni müşteri ve pazar arayışları gerekse hatalı üretim miktarının fazla olmasının önüne geçmek  amacıyla ISO 9001 belgesi almak için gönüllü olmaktadırlar. ISO 9001 belgesi sisteminin firmalarına getirdiği vizyon ve yenilikleri gören girişimci işletmeler daha sistemli hale gelmek adına zorunlu olmamalarına rağmen ISO 9001 belgesi almak için belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunmaktadırlar. ISO 9001 belgesi  almanın sonucunda da kobiler daha büyük firmalar ile rekabet edebilir hale gelmesiyle sermayelerini daha da güçlendirebilmektedirler.

ISO 9001:2015 belgelendirme denetimi kaç gün sürer?

Belgelendirme firması tarafından gönderilen denetçi tarafından işletmenin ISO 9001 belgesi için gerekli olan kalite sistemi ve dokümantasyonları yerinde incelenir. ISO 9001 belgesi için gerekli olan denetim süresi; firma çalışan sayısı, işletme büyüklüğü gibi kriterlere göre değişiklik göstererek 1 ile 6 gün arası sürebilmektedir. Genel olarak ortalama bir ISO 9001 belgelendirme denetimi süresi 2 gündür. Belgelendirme denetimi gün sayısının artması firmalara mali yük getirmesi sebebiyle söz konusu denetim en verimli ve kısa sürede gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

ISO 9001 belgesi kaç yıl geçerlidir?

ISO çatısı altında bulunan kalite belgelerinin ara denetimlerde başarılı olmak koşuluyla genel olarak 3 yıldır. ISO 9001 belgesi, alındığı tarihten itibaren 3 yıllık süreçte firmalar tarafından kullanılabilmektedir. ISO 9001 belgesi süresinin dolmasıyla firmalar belge yenileme sürecine girerek ilk belgelendirme sürecinden daha düşük maliyetlerle söz konusu belgelerini yenileyebilmektedirler.

ISO 9001 Belgesinin gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?

ISO 9001 Belgesinin gerçek olup olmadığından emin değilseniz belgeye ait fatura veya hizmet belgesinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Farklı bir soruşturma adımı ise ISO 9001 belgesi üzerinde yer alan web linkinden belge sorgulama hizmeti aracılığı ile anlaşılabilmektedir. Ayrıca alınan akredite firma belgesinin yetkilendirme kurumu ile iletişime geçilerek  teyit edilmesiyle belgenin gerçek olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

ISO 9001:2008 belgesine sahip firmaların belgeleri ne zamana kadar geçerli?

Daha önceden ISO 9001:2008 belgesi almış olan firmaların sahip olduğu belgeler 15 eylül 2018’e kadar geçerlidir. Ancak bu tarihe kadar firmaların geçiş süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra eski belgeler geçerli olmayacaktır. Geçiş eğitimleri ve söz konusu kalite yönetim sistemlerinin geçiş süreci mutlaka ilan edilen tarihten önce gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Yeni revizyon geçirmiş versiyona firmaların en kısa sürede geçmeleri verimlilik ve fayda açısından firmaların lehine olacaktır.

İlk kez ISO 9001 belgesi alacak firmalar hangi versiyona başvuracak?

İlk kez ISO 9001 belgelendirme denetimine girecek firmalar en son versiyon olan 2015 yılı ISO 9001 belgesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Belgelendirme denetiminde de en son revize edilmiş standartları ve yükümlülükleri sağlamaları gerekmektedir. İlk kez belgelendirme denetimine girecek firmalar için 2008 versiyonu yürürlülük dışı olup kesinlikle başvuru yapılamamaktadır.

ISO 9001:2015 versiyonu ile değişen en büyük kavram nedir?

Yeni standardizasyon ile liderlik kavramına bakış açısı ve kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan liderin konumu ve kapsamı değişikliğe uğramıştır. 2008 versiyonunda sistemi işleten firmalar kalite yönetim temsilcisi ya da kalite sorumlusu seçerek kalite sisteminin işletilmesini yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yalnızca 1 kişiye yüklüyordu. Sonuç olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile sorumlu harici kimsenin direkt ilişkisi bulunmuyordu. 2015 revizyonu ile liderlik kavramının kapsamı ve kişilik kavramı değişikliğe uğramış her proses kendi kalite yönetim sistemini revizyon gereği oluşturmuştur. Yani her departman ve departman lideri kendi proses kalitesinden sorumlu kalite temsilcisi olmuştur.

ISO 9001 Belgesi almak için belirli bir başvuru tarihi var mı?

Firmalar gerekli sistem kurulumlarını, dökümanlarını ve gerekli süreç aşamalarını tamamlamalarından sonra ISO 9001 kalite belgesi almak için istedikleri tarihte başvuru yapabilmektedirler. Belgelendirme için zorunlu ya da kısıtlayıcı bir tarih yoktur yılın istenilen döneminde belgelendirme yapılabilmektedir. Ancak ISO 9001 belgesi denetimi için başvuru yapıldıktan sonra hazırlık süreci söz konusu denetim tarihinden önce tamamlanmalıdır.

Gözetim denetimleri ile en son güncel versiyona geçiş yapılabilir mi?

ISO 9001:2008 belgesi sahibi firmalar ara denetimleri içerisinde gerekli geçiş eğitimi ve yükümlülükleri sağlaması koşuluyla ara gözetim denetimleri ile yeni versiyona geçiş yapabilmektedirler. Burada belirleyici nokta firmanın yeni versiyona geçiş yapma isteğidir. Ayrıca yeni versiyona geçiş için akredite sahibi olan belgelendirme firmalarına özel denetim için başvuru yapılıp ara denetimi beklemeden daha kısa sürede yeni versiyona geçilebilmektedir.

ISO 9001:2008 Baş denetçi sertifikam var geçiş için eğitim almam gerekli mi?

Yeni güncel versiyon ile söz konusu eski baş denetçi sertifikasının güncellenmesi için geçiş eğitimine katılım göstermek zorunludur. Katılım göstermeyen kişiler söz konusu verilen son tarihten sonra baş denetçi sıfatlarını kaybederler. Baş denetçiler içinde geçiş eğitimleri almak zorunludur.

ISO 9001:2008 İç tetkikçi sertifikam var geçiş eğitimi almam zorunlu mu?

Yeni gelen standardizasyon ile iç tetkikçi sertifikası sahibi kişilerin geçiş eğitimi alması ve sertifikalarını 2015 güncel versiyon haline getirmesi zorunlu hale gelmiştir. ISO tarafından ilan edilen son kullanım tarihinden önce sertifika sahibi bireyler geçiş eğitimi ile en son güncel versiyon olan ISO 9001:2015 iç tetkikçi sertifikasına sahip olmalıdırlar.

ISO 9001:2015 Geçiş eğitimi ne demektir?

ISO’nun 2015 yılında ISO 9001 için yayınladığı güncelleme ile çeşitli değişiklikler meydana gelmiş bazı zorunluluklar ortadan kaldırılarak yerine daha farklı yükümlülükler getirilmiştir. Eski versiyon sahibi olan ISO 9001:2008 belgesi sahibi firmaların yeni güncel versiyon olan ISO 9001:2015 belgesine geçebilmeleri için belgelendirme denetiminden geçmeleri gerekmektedir. Denetimde başarılı olabilmek için gerekli olan farklılıkların ve eski versiyonda kaldırılmış olan yükümlülüklerin firma personellerine belirli saat süreli eğitimler verilerek aktarılması gerekmektedir. Denetimden önce verilen bu eğitimlere geçiş eğitimi denmektedir.

ISO 9001:2015 Revizyonunda Prosedürler Kaldırıldı mı?

Yeni 2015 versiyonu ile daha önceki versiyonlarda zorunlu olan bazı prosedür ve dokümantasyonlar zorunlu olmaktan çıkmıştır. Fakat zorunlu olmayan bazı dokümantasyonlar dolaylı yoldan kullanılması sebebiyle yine de oluşturulması mecburi kalınmıştır. 2015 versiyonu sistem içerisinde yer alan dokümantasyonların bazı esnekliğe sahip olmasını sağlamıştır. Sistemin işletilebilmesi için prosedürler olmazsa olmazdır sadece belirli konularda esneklik kazanmışlardır.

Belgelendirme kuruluşu nedir?

ISO kalite belgelerinin gerekli yükümlülüklerini ve şartlarını yerine getirilip getirilmediğini kalite denetçileri aracılığı ile denetleyen, firmalara denetim sonucunda kalite belgesi veren yetkilendirilmiş denetim firmalarıdır. Firmalar belgelendirme süreçlerinde söz konusu kalite sistemini işlettiklerini bu firmalara ispat ederek belgelerini bu denetim firmalarından almaktadırlar.

Belgelendirme firmaları danışmanlık hizmeti verir mi?

ISO 9001 belgesi almak isteyen işletmelere belgelendirme denetiminde bulunan firmalar; söz konusu denetledikleri firmalara kesinlikle belgelendirme konusunda ISO 9001 danışmanlık hizmeti veremezler. Bu durum  ISO tarafından yasaklanmıştır ayrıca belgelendirme hazırlığının ve denetiminin aynı kurum tarafından yapılması denetimin objektif olmasını mümkün kılmamaktadır. Ne yazık ki Türkiye’de bazı belgelendirme kuruluşları yan firmalar kurarak hem denetim hemde danışmanlık hizmeti vermekte buda profesyonelliğe yakışmamaktadır.

ISO 9001:2008 versiyonu neden revizyona ihtiyaç duymuştur?

Zamanın ilerlemesi; değişimi ve gelişimi kaçınılmaz kılar. Değişen üretim teknikleri, müşteri beklentileri, üretilen ürünlerin imalat yöntemleri ve organizasyonu zamanla farklılık göstermektedir.Değişmeyen tek şey değişimdir mantığıyla ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin değişen zamana uyum sağlaması ve söz konusu işletmeleri daha nitelikli kapsaması açısından ihtiyaca göre belirli aralıklarla revize edilmektedir.

Yıllık ara denetim nedir?

Firmaların belgelendirme süreçleri sonucu sahip olduğu ISO 9001 belgesi 3 yıl süre ile firmalara verilmektedir. Ancak belge sahibi firmalar 3 yıllık süreyi belirli periyodik denetimlerden geçmek şartıyla kullanabilmektedirler. Eskiden yılda 2 kez olan ara belgelendirme denetimi  yılda 1 ara denetime indirilmiştir. Dolayısıyla ara denetimlerde gerekli yükümlülükleri ve kalite yönetim sistemlerini standartlara bağlı olarak işleten firmalar belgelerini 3 yıl süre ile kullanabilmektedirler.

Ara denetimden kalırsam ne olur?

Firmanın ara denetimde başarısız olması sonucu 45 günlük ek süre tahsis edilir. Verilen ek süre sonucunda ara denetim tekrarlanarak firmanın kalite sistemi baştan aşağı incelenir ve raporlanır. 2. ara denetimde de başarılı olmayan firmanın emek ve maliyetlerle elde ettiği ISO 9001 belgesi iptal edilir.

ISO 9001 Belgem iptal edildi ne yapmalıyım?

Belgesi iptal edilmiş firmalar tekrar belgelendirme için başvuru yaptıklarında hiç belge almamış gibi belgelendirme süreçleri tekrarlanır. Daha önceden belge almış olması tekrar belgelendirme için kolaylaştırıcı bir kıstas değildir. Aksine belgesi iptal olan firmaya gelen denetçiler denetimlerini daha kriterlere bağlı ve zorlayıcı olarak yapmaktadırlar. Kısaca belge sahibi firmaların belgelerini kaybetmeleri düşünülemez.

ISO 9001 Belgem vardı fakat belgelendirme sertifikamı bulamıyorum?

Belgelendirme denetimi sonucunda firmalara ISO 9001 belgesi verilmektedir. İşletmeler aldıkları bu belgeyi genellikle bir gurur tablosu olarak firmalarını temsil ettikleri yerlere asmaktadırlar. Söz konusu ISO 9001 belgesinin kaybolması sonucu belgelendirme kuruluşu ile iletişime geçilmesi halinde tekrar sertifikanın basımı mümkün olmaktadır.

ISO 9001 Belgesi alan firmalar her yıl ara denetim ücreti öder mi?

İşletmeler yıllık ara denetimleri için belgelendirme kuruluşlarına belirli bir miktar ara denetim ücreti denetim tarihinden 1 ay önce ödemektedirler. Ancak ara denetimin yapılması sonucu belge geçerliliği devam etmekte ve tekrar yeni belge alma bedelinin yanında çok daha uygun bir miktar olarak kalmaktadır.

3 yıl sonunda belge yenileniyor mu? İlk kez belge alınıyormuş gibi mi fiyatlandırılıyor?

Belgelendirme sonucu alınmış olan ISO 9001 belgesinin firmaya getirdiği zorunluluklardan biri de 3 yıl süreyle ara denetimlerde başarılı olunmasıdır. Söz konusu ara denetim ücretlerini yatırmış ve denetimlerde başarı göstermiş firmalar 3 yıllık sürenin sonunda ara denetim ücretine yakın bir maddi bedel ile yeni belge sahibi olabilmektedirler. Buradaki ana kıstas ara denetimler ile kalite yönetim sisteminin işletildiği ve başarılı olunduğunun ispat edilmiş olmasıdır

ISO 9001 Belgesi almak için danışmanlık firması bulduktan sonra ne yapılması gereklidir?

İşletmeler ISO 9001 belgesi alma kararı sonrası danışmanlık firması araştırma sürecine girerler. Belgelendirme için gerekli yetkinliklere ve tecrübeye sahip danışmanlık firması bulunması sonrası yasal prosedürlere uygun danışmanlık sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Söz konusu sözleşme 2 tarafı da bağlayıcı unsur olup işletmenin alacağı danışmanlık hizmetinin çerçevesini ve kapsamını belirlemektedir. Sizinle yasal sözleşme yapmadan gerekli vergi mevzuatını uygulamayan merdiven altı tabir edilen firma personellerinden uzak durunuz.

ISO 9001 Belgesi için danışmanlık hizmeti almak zorunlu mudur?

iso 9001 belgelendirme danışmanlıkFirmalar belgelendirme süreçleri için danışmanlık hizmeti almak zorunda değildir. İşletmeler kendi içlerinde yer alan personelleri ile de belgelendirme sürecini gerçekleştirebilirler. Ancak söz konusu belgelendirme sürecinin ne kadar maliyetli olup olmadığı da tartışılmalıdır. Çünkü belgelendirme için gerekli personellerin istihdam edilmesi maliyeti, gerekli sosyal yükümlülük prosedürü maliyetleri, ayrıca verimli çalışma prensibi için gerekli iş gücü saati maliyetinin ne kadar etkin kullanılacağı tartışmalıdır. Dolayısıyla danışmanlık firması ile tüm belgelendirme süreci maliyetinin sadece 1 çalışanın brüt 1 aylık maaşına halledilebilecek iken bu maliyet birkaç katına çıkabilmektedir. Ayrıca işletmede istihdam edilen personelin söz konusu belgelendirmeyi öğrenmesi hem zaman kaybı hemde gerekli tecrübenin edinilmesi için kaybedilen zamanın ne kadarının geri döndürülebileceği kuşkulu olmaktadır. Mantık çerçevesinden bakılır ise tecrübeli profesyoneller ile bu sürecin halledilmesi zaman, maliyet ve itibar açısından daha kıymetlidir.

ISO 9001 Belgelendirme firmalarına direkt başvuruda bulunursak ISO 9001 belgesi alamaz mıyız?

Doğrudan belgelendirme kuruluşlarına işletmeler direkt başvuru yapabilirler ancak burada sorulması gereken firmanın belgelendirme sürecine hazır olabilmesidir. Çünkü belgelendirme denetimi de belirli bir maliyet unsuru taşımaktadır. Tecrübesiz personel ile hazırlanılan denetimler tek seferde belgelendirme ile sonuçlanmayacak  ek süre verilmesi ve denetimin tekrar edilmesi gibi sonuçları kaçınılmaz hale getirecektir. Söz konusu bu olumsuz durum belgelendirme sürecine ek maliyetler yüklemektedir. Sadece tek seferlik belgelendirme denetimi maliyeti ile süreç sonuçlanabilecek iken maliyetlerin artmasının yanında firma personellerinin motivasyonlarında düşüş gözlenecek hem de sürecin uzaması firma hedeflerinin gecikmesine sebep olacaktır.

ISO 9001 Belgesi almak için gerekli dökümanlar nelerdir?

Danışmanlık hizmeti alan işletmelerde gerekli incelemeler bittikten sonra belgelendirme süreci için 2 ana evrak süreci hakimdir. Bunlardan biri ISO 9001 belgesi dokümantasyon evrakları diğeri ise sistemin uygulanması için gereken evraklardır. Söz konusu 2 grup evraklar işletmeye özgü hazırlanmakta sistemin yürütülmesi için gerekli temeller oluşturulmaktadır. ISO 9001 birçok standardizasyon içermekte firmanın prosedürlerini, görev tanımlarını, talimatnamelerini, stratejik planlamalarını ve en önemlisi üretimini de kapsayarak tek bir çatı altına toplayabilmektedir.

ISO 9001 belgesi almak için başvurulduğunda en çok dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

İşletmelerin en çok yaptığı hatalardan biri de belgelendirme sözleşmelerini dikkatli okumadan yapmaları sonucu yüksek bedelli ara denetim ücretleri ile karşılaşmalarıdır. Firmaların belgelerini alması sonrası rutin yıllık ara denetimden 1 ay önce ara denetim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir tam bu noktada yüksek ücretlerle karşılaşan firmalar belgelendirme kuruluşları ile karşı karşıya gelmekte sözleşmeleri imzalamaları sebebiyle gereğinden daha fazla mali külfete katlanmaları gerekebilmektedir. Kısaca özetlemek gerekir ise bir işletme için İSO 9001 belgesi alma sürecinin en kilit noktası söz konusu belgelendirme firması ile yapılan sözleşmenin maddelerinin dikkatlice hazırlanmış incelenmiş ve imzalanmış olmasıdır.

 ISO 9001 Belgesi danışmanlık firmaları tarafından verilebilir mi?

Danışmanlık firmalarından ISO 9001 belgesi temini kesinlikle mümkün değildir. Söz konusu danışmanlık firmalarından alınabilecek tek resmi evrak firmanın vermiş olduğu eğitimlerin katılım sertifikalarıdır. Ancak belgelendirme firmaları danışmanlık için çeşitli yönlendirmeler yapabilmekte fakat firmalar için çok sağlıklı sonuçları olmamaktadır. Çünkü hem denetim hazırlığı yapan hem de denetleyen kurumun birbirine yakın firmalar olması kalite sisteminin objektif olarak değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Dolayısıyla amaç sadece belgeyi almak değil kurulacak sistemin firmaya en uygun şekilde kurulması ve işletilmesi olmalıdır.

ISO 9001 Belgesi alırken işletmede fiziksel ve yapısal değişiklik gerekir mi?

Kalite yönetim sistemin kurulumu sırasında ekstra bir maliyet gerektirmemektedir. Ancak ISO 9001 belgesi sistemi işletmelere dair yeni bir vizyon ve gelişim aşılaması sebebiyle üretim hata maliyetlerini düşürecek, firmayı orta ve uzun vadede karlılığını artıracak iyileştirmeler için çeşitli yönlendirmeler yapmaktadır. Buradaki kilit nokta firmaların değişime olan isteğidir. Kalite yönetim sistemi üretimden, ham maddeye firmanın üst yönetiminden personel yönetimine her konuda firmalara bir bakış açısı ve sistem getirmektedir. Daha doğru bakış açısı firmanın değişmesi değil sistemin firmaya gelecekte olan getirisidir. Genel olarak yasal şartlar sağlayan ve firmayı ciddi zarara sokan kalite problemleri olmadıkça söz konusu firma belgelendirme sürecinde ekstra bir maliyet ile karşılaşmamaktadır.

ISO 9001 Belgesi alabilmek için minimum çalışan sayısı nedir?

ISO 9001 belgesi almak için gerekli yükümlülükler içerisinde belirli bir çalışan personel sayısı zorunluluğu yoktur. Firma ister 1 kişi ister 1000 kişi çalıştırıyor olsun gerekli standartları sağladığı ve belgelendirme sürecinde başarılı olması şartıyla ISO 9001 belgesi sahibi olabilmektedir. Yasal zorunlulukları karşılamış ve resmi kuruluş olma şartını sağlamış her vergi levhası sahibi firma ISO 9001 belgesi sahibi olabilmektedir. Belge sahibi olmadaki ana kıstas söz konusu yeterlilikleri sağlamaktır.

ISO 9001 Belgesi almak isteyen firmalara neler önerilmektedir?

Firmalar; ISO 9001 belgesi için gerekli olan belgelendirme sürecini iyi planlayıp organize etmelidir. Firma için kalite standardının istediği gereklilik ve yükümlülüklerin belirli bir plan ve program dahilinde sağlanması, gerekli dokümantasyonun oluşturulması belirli bir düzeni gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki bir sistemin kurulumu da sistemli olmalıdır. Hangi değişikliğin ya da iyileştirmenin ne zaman yapılacağı denetim tarihinden ne kadar süre önce hazır olunacağı iyi planlanmalıdır. Firmalar ISO 9001 belgesini hangi amaçla ve niçin aldıklarını iyi kavramalıdırlar. Sadece sertifika ya da kağıt evrak gözüyle bakılan bir kalite sisteminin hem kendi maliyetini hemde firmaya gerekli karı sağlaması düşünülemez. Kalite yönetim sistemin verimliliği en çok orta ve uzun vadede işletilmesi ile sağlanmaktadır. Bu uzun süreçte firmalar gerekli sabrı ve anlayışı göstermelidirler.

ISO Neyin kısaltmasıdır?

ISO;  Dünyada ‘ International Organization for Standardization ‘ olarak isimlendirilen türkçesi uluslararası standartlar organizasyonunun baş harflerinden oluşmaktadır. Tüm dünyada genel geçer kabul gören kalite standardı olan ISO küresel rekabette firmalar için avantaj sağlamaktadır.

ISO Belgesi ücretsiz alınabilir mi?

Nadir de olsa yeni akreditasyon alan belgelendirme firmaları bazen isimlerini duyurmak adına kampanya yapabilmektedirler. Ancak ucuz etin yahnisi nasıl olursa belge alan firmalar beraber iş yapacağı firmalara ISO 9001 belgesini hangi firmadan aldıklarını da anlatmak zorunda kalabilmektedirler. Genel olarak ismi adı sanı çok bilinmeyen belgelendirme kuruluşlarından alınan ISO 9001 belgesi çokta önemsenmemektedir. Küresel belgelendirme kuruluşlarından alınan kalite belgeleri küresel rekabette ispat niteliği olarak daha geçerli olmaktadır. Örneklendirmek gerekir ise para kavramı genel olarak algılanabilir ama paranın hangi kurda olması onun değerini de farklı kılabilmektedir. ISO 9001 belgesinin değeri de alınacak belgelendirme kuruluşuna göre farklılık gösterebilmektedir.

ISO Eğitim hizmetleri ücretsiz alınabilir mi?

Firmaların yapacağı anlaşma ve uzun süreli aynı firma ile çalışma sonucu firmaya özel yeni kampanyalar düzenlenebilmektedir. Firmaların birkaç firma bir araya gelmesi ve teklif alması ile yapılacak işin büyüklüğüne göre verilecek bazı eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmektedir. Alınacak eğitimin ücretsiz olmasından ziyade firmaya ne kadar katkısı olacağı daha çok önemsenmelidir.

 ISO 9001 belgesi para verilip satın alınan bir belge midir?

Genellikle kalite yönetim sistemi bilincine ulaşamamış firma yöneticileri ISO 9001 belgesine para ile satın alınabilen bir belge gözüyle bakabilmektedir. Ne kadar para verilirse verilsin hiçbir firma sadece para ile belgelendirme denetimlerinden geçememektedir. Detaylıca açıklamak gerekir ise ISO 9001 belgesi belirli maliyet gerektiren ve çeşitli standartları ve yükümlülükleri olan bir yönetim sistemi belgesidir.

ISO Belgesi alabilmenin en basit yolu nedir?

ISO 9001 belgesi alma sürecine başlayacak işletme belgelendirme için ekibini kurmalı ve uygun bir ISO 9001 belgesi danışmanlık firması ile sözleşmesini yapmalıdır. Belgelendirme için alınacak danışmanlık hizmeti sistem kurulumu, dokümantasyon, sistemin işletilmesi için gereken eğitimin verilmesini içermektedir. Danışmanlık firmaları ile belgelendirme firmalarının farklı olduğu iyice anlaşılmalıdır. Belgelendirme süreci danışman firma, işletmenin sorumlu kalite personeli ve belgelendirme kuruluşunun ortak çalışması ile gerçekleşmektedir. Sürecin kolay ve engellerle karşılaşmadan geçmesi belirli plan program ve tecrübeyi gerektirmektedir. Tecrübeli ve gereklilikleri eksiksiz yapabilen bir danışmanlık firması ile belgelendirme süreci sorunsuz basit ve eksiksiz gerçekleşebilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Ücretleri Ne kadardır?

ISO 9001 belgesi alacak firmanın çalışan personel sayısı, sektörü, sistemin sıfırdan mı kurulması gerektiği, belgeyi ilk kez mi alacağı gibi belirleyici kıstaslara göre danışmanlık ücretleri belirlenmektedir. Çok küçük ölçekli 10 – 20 kişi arasında yer alan işletmelerin ISO 9001 danışmanlık ücretleri 1000 TL ‘den başlamaktadır. Söz konusu belgeyi alacak firmanın belgeyi niçin istemesi ve söz konusu kalite yönetim sisteminin ne kadar bilincinde olması verilecek danışmanlığın niteliğinide değiştirmektedir. Orta ve büyük ölçekli firmaların kalite yönetim sistemi kurulumu ve belgelendirme süreci danışmanlık hizmetleri maliyetlerin daha  yüksek tutarlarda olması sebebiyle farklılık gösterebilmektedir.

ISO 9001 Belgesini kendi personelimiz ile mi ? yoksa danışmanlık firması aracılığıyla mı ? alırsak daha uygun maliyetli olur?

İşletme yöneticilerinin ISO 9001 belgesi alma sürecinde akıllarından geçen sorulardan biri de ISO 9001 belgesini kendimiz mi alsak yoksa danışmanlık firması yardımı ile mi alsak olmaktadır. Danışmanlık firmaları sürekli olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi kurmalarından ötürü söz konusu belgelendirme sürecine daha profesyonel yaklaşabilmektedirler. Firmanın kendi bünyesine kazandırılan personel ile işletilen belgelendirme süreci; daha maliyetli olmaktadır. Çünkü gerek SGK maliyetleri gerek firma personellerine ödenecek maaşların ekstra vergi yükleri gerek ise personellere ödenecek tazminat bedelleri belgelendirme sürecinin olması gerekenden daha fazla maliyetlere çıkmasına sebep olabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi üretilen ürün ve hizmetlere mi verilmektedir?

ISO 9001 belgesi tüm işletmeyi kapsayan bir belgedir söz konusu belge ürünlere değil belge sahibi firma yönetimine verilmektedir. Ürünlere belge verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. ISO 9001 belgesi üretilen ürünlerin süreçlerine verilen bir belgedir. Belgenin getirdiği sistem sayesinde üretim hataları azalmakta üretilen ürünlerin kalitesinde gelişim gözlemlenmektedir. Ancak ucuz üretmek adına belirli bir seviye kalitede ürün üretimi yapan işletmelerde ISO 9001 belgesi sahibi olabilmektedirler. ISO 9001 belgesi için belirleyici kıstas firmanın sürekliliği ve üretiminin belirli standartlar içerisinde olmasıdır.

ISO 9001 Belgesi sahibi firma olmak kaliteli firma mı olmak demektir?

Bahsedilen kavramda kaliteli firma olmaktan ziyade belirli standartlarda aynı kriterlere sahip müşteri memnuniyetini sağlayabilen ürünler üretebilen firma olmak demektir. ISO 9001 belgesi sahibi firmalar sistemli üretim yapan belirli kriterlere sahip sistemli çalışan firmalardır. Belge sahibi olmak firmaları prestij bakımından sınıf atlatmaktadır. Ayrıca sistemli çalışan firmanın verimliliği, müşteri memnuniyetini baz alması, başarılı olma ihtimalini de güçlendirmektedir.

 ISO 9001 Belgesi almak zorunlu mudur?

Belge almak için belirli bir yasal zorunluluk yoktur. Fakat belgelendirme sonucu kalite yönetim sisteminin getirdiği avantajlar, sunulan ürünlerin standart kriterlerinin olması firmaları belge sahibi olmaya yönlendirmektedir. Son dönemlerde yapılan yasa taslağı teklifleri ile bazı sektörler için ISO 9001 belgesi sahibi olmak zorunluluk haline gelmesi ihtimali vardır. Ayrıca yurt dışına ihracat yapan tedarikçi firmaların küresel rekabette var olabilmesi için belge sahibi olmanın avantajları çok fazladır.

ISO 9001 Belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

ISO 9001 belgesi denetimi sonucu belge almaya hak kazanan firmanın ISO 9001 belgesini çıkarabilmesi için;

 • İşletme faaliyet belgesi
 • İşletmenin vergi levhası
 • İşletmenin imza sirküleri
 • İşletmenin faaliyet belgesi
 • İşletmenin SGK bildirgesi
 • İşletmenin bulunduğu sektöre bağlı üretim izni benzeri belgeleri
 • Belgelendirme denetimi için yapılan sözleşme

Evrakları gerekmektedir. Firmalar sıralanan evrakları hazırlayarak belgelendirme kuruluşuna sunarlar ve ISO 9001 belgesi basımı gerçekleştirilerek belge sahibi firmalara teslim edilir.

ISO 9001 Belgesi almanın çalışanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan personel sistemli ve verimli çalışmanın etkisini üzerinde hissedebilmektedir. Geleceğe dair stratejilerini kalite yönetim sistemi sayesinde belirlemiş olan firma, personellerine de gelecek konusunda güven verir. Yapılan işlerin belirli sistem içermesi personellerin çalışmalarını daha da kolaylaştırmaktadır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyeti harici çalışan memnuniyetini de göz ününde bulunduran bir sistemdir. Sistemli çalışmanın içerisinde yer alan personel kendisini daha güvende hissetmektedir. Uluslararası kriter ve standartlarla çalışan personel kendisini küresel rekabete daha iyi entegre eder. Çalışmanın sistemli oluşu ve kolaylaşması personellerin firmaya olan bağlılığını artırmaktadır. Dolayısıyla görevleri tanımlanmış belirli kurallarla belirlenmiş, kalite yönetim sistemi içerisinde kaliteli çalışma ortamı bulabilen personel bilgi birikimini daha kolay artırabilmektedir. Firmanın belgelendirme süreci sonrası kalite yönetim sistemini işletmesi ile daha profesyonel  ve daha güven verici üretim yapabilme olanağı bulması firma personellerinin verimliliğini de olumlu yönde etkilemektedir.

ISO 9001 Belgesi sadece işletmenin kalite personelini mi ilgilendirir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi tüm işletmeyi kapsaması sebebiyle tüm firma personelini ilgilendirmektedir. 2015 yılı revizyonu ile kalite yönetim sisteminden sorumlu kişiler artırılmış söz konusu sistemi yürütecek personeli tüm firma personeli olarak kapsamıştır. Zaten anlaşılmalıdır ki tüm firmayı kapsayan bir sistemin sadece tek bir departmanı ya da kişiyi ilgilendirmesi düşünülemez.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi ile firma nasıl başarılı olabilir?

Kalite yönetim sisteminin etkin ve eksiksiz uygulanması, firma personelinin sistemin gerekliliklerini iyi kavraması ve firma yöneticilerinin kalite yönetim sisteminin uygulanması konusunda kararlı olması ile başarılı olunabilir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi firmanın olağan bakış açısını değiştirerek dünya küresel vizyonuna yaklaştırır. Dolayısıyla küresel rekabette var olabilen firmaların kar oranları artmakta ve başarılı firma olarak adlandırılabilmektedir. Başka bir önemli nokta da kalite yönetim sisteminin firmaya uygun bir biçimde kurulmuş olmasıdır çünkü firmaya entegre olamamış bir yönetim sisteminin başarılı olma şansı yoktur.

ISO 9001 Belgelerinde neden çeşitli spekülasyon fiyatları dönmektedir?

Başka piyasalarda olduğu gibi danışmanlık sektöründe de kötü niyetli kişiler ve firmalar bulunabilmektedir. Çeşitli yanılgılar ve yanlış yönlendirmeler ile danışmanlık bedelinin maliyetinin bile altında fiyatlar ortaya atılabilmektedir. Buradaki asıl önemli sorun ucuz alınan danışmanlığın firmaya gerçekten faydalı olup olmamasıdır. Dolandırıcı olarak lanse edilen bazı firmalar işletmeleri farklı yanlış yollara sürüklemekte sadece belgeyi almakla kalite yönetim sisteminin işinin biteceği yönünde değişik yanılgılara sebebiyet verebilmektedir. Belirleyici kriter fiyattan çok alınacak danışmanlık hizmetinin niteliğidir dolayısıyla belgelendirme sürecinde ortaya çıkabilecek olumsuz bir durum firmayı hem ekstra belgelendirme denetimi maliyetine sokmakta hem de yeni danışmanlık firması bularak 2 kez danışmanlık hizmeti bedeli ödemesine sebep olabilmektedir.

Akredite olmayan İSO 9001 belgesi geçerli midir?

Akredite olmayan ISO 9001 belgesi komple geçersiz olmayıp ISO belgeleri sertifika niteliğinde yasal zorunluluk içermeyen resmi evrak niteliği olmayan belgelerdir. Ancak uluslararası rekabette ana firmalar tedarikçilerine akreditasyona sahip ISO 9001 belgesi sahibi olmayı zorunlu kılmaktadır. Genellikle ana firmalar tedarikçilerine kendilerinin de belgelendirme denetimine girdiği firmalardan belge sahibi olmayı yönlendirmektedirler. Gönüllülük esasına dayanan İSO kalite yönetim sistemleri dünyada genel kabul görmüş akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşları ile sahip olması genel kabul görmektedir. Firmalar, uluslararası tedarikçi anlaşmalarında ISO 9001 belgesi sahibi olduklarını ispatlar iken akredite belge sahibi olmak kilit rol oynamaktadır. Ayrıca akreditasyon mekanizması ile sahte belge dolandırıcılığının da önüne geçilmektedir. Örneklendirmek gerekir ise eviniz var tapusu size ait ancak üst kullanım hakkına sahip olamıyorsunuz akreditasyonsuz İSO 9001 belgesi sahibi olmakta bu örnekle aynıdır.

ISO 9001 Belgesinin üretim hatalarına etkisi olur mu?

ISO 9001 kalite yönetim sisteminin işletme de uygulanması sonucu sistemin imalat sırasında gerçekleşen üretim süreçlerinde ele alınması ve kalite kontrol süreçlerine yeni bir bakış açısı getirmesi sonucu üretim hatalarında azalma gözlemlenmektedir. Firmalar üretimleri sırasında gerçekleşen hataları ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile daha sistemli tespit etmekte gerekli iyileştirmeleri de daha kolay gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla kalite yönetim sisteminin sağlıklı işletilmesi kalite kontrol yöntemlerinin sistem ile birlikte gelişim göstermesi ile hatasız üretime yaklaşılmakta hatalı üretimin oluşturduğu iş gücü ve hurda kayıplarının etkisi azaltılmaktadır.

ISO 9001 belgesi daha çok müşteri bulmama yardımcı olabilir mi ?

ISO 9001 belgesi alan firmalar; yurt dışına ihracat daha kolay yapabilmektedirler. ISO 9001 belgesi sahibi olmak tamamiyle bir güven unsurudur. Ayrıca küresel rekabette firmaları birkaç adım öne çıkarmaktadır. Ana işletmeler; tedarikçilerine ISO 9001 belgesi sahibi olmayı anlaşmalarında zorunlu kılmaktadırlar dolayısıyla belge sahibi yan tedarikçi firmaları daha çok firmayla daha çok iş anlaşması yapabilme imkanına erişebilmektedirler. Kalite yönetim sistemini uygulayan ve belgelendiren firmalar gerekli iş ortaklıklarında kendisinin kurumsal bir firma olduğunu daha kolay kanıtlayabilmektedirler. Yani ISO 9001; firmanın yönetim sistemlerini teyit eden bir nitelik belgesidir. Kalitenin yurt dışı firmaları için çok önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yeni müşteriler ve yeni pazar kapılarını da ISO 9001 belgesi açmaktadır. Tüm dünyada geçerli olan bir kalite belgesinin sahibi olmak ana tedarikçi firmaların reklam stratejilerinde de etkin rol oynayabilmektedir. Yapılan reklamlar sayesinde ve firmaların kendilerini ISO 9001 belgesi aracılığıyla güvenilir olduğunu ispat edebileceği için ürettiği ürünler için de müşteri bulma konusunda söz konusu belgenin faydaları saymakla bitmemektedir.

ISO 9001 belgesi firmaların karını artırır mı?

ISO 9001 belgesi alan firmanın kalite yönetim sistemini uygulaması sonucunda maliyetlerinde düşüş gözlemlenebilmektedir. Düşen maliyetlerin yanı sıra yurt dışında yeni iş anlaşmalarının yapılabilmesi için de ISO 9001 belgesi vesile olabilmektedir. ISO 9001 belgesinin üretilen ürünlerin kalitesinin artmasına da faydaları vardır dolayısıyla kaliteli ürünler üreten firmanın kendi fiyat politikasını rahatlıkla güdebileceğini söyleyebiliriz. Tüm bu faydaları beraber analiz edersek firmalar yüksek fiyattan satılan ürünlerini daha düşük maliyetlerle üretilmesi ile kur farklarından daha kolay yararlanabilmek adına yurt dışına satılabilmesi sayesinde kar maksimizasyonuna ulaşabilmektedir.

İlk kez kalite belgesi almak isteyen firmalar hangi ISO belgesine başvuru yapmalıdırlar?

Temel kalite yönetim sistemi olan ISO 9001 belgesi sistemi diğer kalite sistemleri için temel kalite yönetim sistemini oluşturur. Yeni kurulan veya kalite yönetim sistemini ilk kez uygulamak isteyen firmalar diğer yönetim sistemlerine zemin hazırlayan ve atıfta bulunan ISO 9001 belgesi almak için belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapmalıdırlar. Örnek vermek gerekir ise lise diploması isteyen bir bireyin ortak okul mezunu olmaması düşünülemez IATF 16949 gibi sektörlere özel kalite belgeleri ve ISO 14001 belgesine sahip olmak isteyen firmalar  ilk olarak ISO 9001 belgesi almalı daha sonra kendi sektörleri için gerekli olan kalite belgeleri için başvuruda bulunmalıdır. Genel olarak firmaların ilk olarak tanıştığı kalite belgesi ISO 9001 olmaktadır.

Kalite el kitabı nedir?

Firmaların kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için kalite yönetim sistemlerinin nasıl işlediğini, nelerin yapılması gerektiğini, gerek duyulduğunda gerekli evrak ve belgelere nasıl ulaşılabileceğini gösteren firma politikalarını uygulamalarını ve düzenlemelerini içeren kalite kitapçığıdır.

ISO 9001 belgesi denetimlerinde kalite el kitabı yazılması gerekli midir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi zorunluluklarından biride firmaya özgü kalite el kitabının oluşturulmuş olmasıdır. Çünkü ISO 9001 firmalara kendilerine özgün bir yönetim sistemi getirmektedir. Oluşturulan bu sistemin nasıl işlediğini anlatan ve açıklayan bir kullanım kılavuzunun da firmada oluşturulması ihtiyacı da kalite el kitabı ile sağlanmıştır.

Kalite el kitabının her ara denetimde tekrar yazılması gerekli midir?

Firmalar ISO 9001 belgesi ara denetimlerinde tekrar kalite el kitabı yazmak zorunda değildirler. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin 2015 yılında güncellenmesi sonucu geçiş denetimini de içeren ara denetimlerde kalite el kitabının en güncel versiyona uyarlanmış olması gerekmektedir.

ISO 9001 belgesi müşteri şikayetlerinin azalmasına neden olur mu?

Yapılan iyileştirmeler ve üretilen ürünlerin kalitesinin kalite yönetim sistemi aracılığıyla artırılması ile daha kaliteli ürünlere ulaşan müşteriler kullanım sonucunda daha memnun kalacaktır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyetini baz alan ve hedefleyen bir yönetim sistemidir. ISO 9001 sayesinde müşteri memnuniyetinin artması ile müşteri şikayetlerinde düşüş rahatlıkla görülebilir.

ISO 9001 belgesi müşteri sadakatini artırır mı?

Son yapılan çalışmalarda kaliteli ürünlerin; kullanıcıları üzerinde bağımlılık yapabildiği gözlemlenmiştir. Konuyu biraz daha açıklarsak kaliteli ürünleri kullanan müşteriler bu kullandıkları ürünlere bağlanmakta diğer daha az kalitedeki rekabetçi ürünleri tercih etmemektedirler dolayısıyla  söz konusu ürünler kullanıcıları üzerinde tekel oluşturmaktadırlar. ISO 9001 kalite yönetim sisteminin getirdiği iyileştirmeler ve daha çok nitelik kazanmış kaliteli üretimin sonucunda ortaya çıkan kaliteli ürünler ile daha kolay müşteri edinmenin yanı sıra kazanılan müşterileri kaybetmekte bir o kadar zor olmaktadır. Bu avantajların haricinde kalite yönetim sisteminin getirdiği düşük maliyet avantajı ile fiyatlar daha fazla müşteri miktarına ulaşabilecek şekilde oluşturulabilmekte arz ve talebin optimum düzeyde oluşmasına ortam hazırlanmaktadır.

ISO 9001 belgesi işletmelerin tüm problemlerini çözer mi?

ISO 9001 belgesi firmaların problemlerine direkt cevap kesinlikle vermez. Ancak firmaların sahip olduğu problemleri nasıl çözebileceği konusunda yol gösterebilir. Firmanın sahip olduğu sorun ve problemlere sistematik yaklaşarak çeşitli çözüm yolları sunan kalite yönetim sistemi, firma için sorunun çözümüne yönelik yöntemler sunarak  bu yöntemler içerisinde hangisinin kullanılacağını uygulayan kişinin yorumuna bırakmaktadır.

İstanbul’da faaliyet gösteren ISO 9001 belgesi & danışmanlığı veren firmalar en çok nerede faaliyet göstermektedirler?

Genellikle danışmanlık firmaları sanayi bölgelerine ve serbest bölgelere daha yakın olmak istemektedirler. Ancak günümüzde ulaşımın daha kolay olması sebebiyle firmalar tüm Türkiye’yi iş sahası olarak kabul etmektedirler. Nüfusun fazla olması sebebiyle en çok ISO 9001 belgesi danışmanlık firması İstanbul’da bulunmaktadır. Ulaşım maliyetlerinin daha düşük olması hem de sanayi yoğunluğunun Marmara bölgesinde daha fazla olması sebebiyle İstanbul danışmanlık firmalarının merkezi sayılabilmektedir.

Türkiye’de bulunan belgelendirme kuruluşlarından alınan ISO 9001 belgesi yurt dışında geçerli mi?

ISO 9001 kalite yönetim standartları tüm dünyada genel kabul görmüş standartlardır. Türkiye’de yer alan belgelendirme kuruluşları da gerekli yasal yetkileri alarak akredite belgelendirme kuruluşu haline gelmektedirler. Gerekli akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşlarından alınan ISO 9001 belgeleri yurt dışında da geçerlidir. Söz konusu belgenin herhangi bir yurt dışı belgelendirme kuruluşundan alınan ISO 9001 belgesi ile farkı yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir