ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi Hakkında

iso 9001 baş denetçi eğitimiISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi, 4 ya da 5 günden oluşan, temel kalite bilgisi ve tecrübesine sahip kişilerin katılabileceği kariyer vaat eden bir eğitimdir. ISO 9001 Baş Denetçi eğitimi, kalite yönetim sistemi ilkelerinin denetçi gözü ile nasıl denetleneceğini, denetim mekanizmasının nasıl işleyeceğini vb. konularda çok detaylı bilgiler sunar. ISO 9001 ve eğitim içeriği ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi, kuruluşun sağlamış olduğu ürün/hizmetlerin uluslararası yönetim sistemi şartlarını sağladığını taahhüt etmek adına oluşturulmuş bir standarttır. ISO 9001 ile girdiler, çıktılar ve faaliyetler uygun şekilde dokümante edilebilir ve yönetilebilen bir sisteme kavuşulabilir. ISO 9001 Kalite yönetimi, proses yönetimi ve risk temelli düşünce yaklaşımı ile kendisini sürekli güncellemiş ve en son ISO 9001 2015 revizyonu ile en güncel haline kavuşmuştur.

ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği:

ISO 9001:2015 Standardı Yapısı Ve Maddeleri
Kalite Yönetimi Ve Denetimlerde Kullanılan Terim Ve Terminoloji
• Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması Ve Uygulanması Süreci
• Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
• Çalışanların Yeterliliği Denetleme Standardı
• ISO 19011:2012 Denetçi Özellikleri
• Tetkikçi, Baş Tetkikçi Ve Tetkik Edilenin Sorumluluk Ve Faaliyetleri
• Denetime Süreç Yaklaşımı
• Denetim Planlama Açılış Toplantısı
• Kanıt Toplama
• Denetimi Raporlama
• Kapanış Toplantısı
• Denetim Provası
• Vaka Çalışmaları

Hedef Kitle: Belgelendirme firmalarında sözleşmeli/kadrolu olarak çalışmak isteyen denetçi adayları, kuruluşlarında denetimlerini daha efektif halde gerçekleştirmek isteyen profesyoneller, yeni bir kariyer yolu çizmek isteyen çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi: ISO 9001 başdenetçi eğitimine katılacak olan kişilerin ISO 9001 konusunda temel bilgiye sahip olması, mümkünse denetim tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

Süre: 4 Gün / 32 Saat

iso 9001 baş denetçi eğitimi