ISO 9001:2015 Revizyonunun Önemi Var Mı?

ISO 9001 :2015 Revizyonunun önemine bakılacak olunursa , yenilenen yapısı ile başta üretim sektörü olmak üzere pek çok beklentiye karşılık sunmaktadır.Bunlar:

 • Geleceğin beklentilerine karşılık verebilmek
 • Her iş koluna daha çok uyum sağlayabilmek
 • Gelişen iş ağına daha uyumlu bir yapıda standart olmak
 • Beklentileri daha verimli karşılamak
 • Zaman zaman karşılaşılan tıkanmaları azaltarak,faaliyetlerin her aşamasında daha etkin bir yönetim sistemi oluşturmak
 • Dili sade olduğu için her ülkede ve dilde rahatlıkla yorumlanıp çevirilerek anlaşılır  uygulanabilmek
 • Diğer standartlarla kolay entegrasyon sağlanmak
 • Diğer standartlarla yapı olarak yakınlaştırılarak daha uyumlu olabilmek.
 • Risk yönetimine daha çok önem vererek başarıyı artırıcı,müşteri memnuniyetine daha çok önem veren  risklerin farkında olunan bir yapı oluşturabilmek ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için faydalar sağlamaktadır.

ISO 9000 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ:

 • Müşteri odaklı olmak
 • Liderlik
 • Personelin Bağlılığı
 • Proses yaklaşımı
 • İyileştirme
 • Kanıt esaslı karar alma
 • İlişki yönetimi

ISO 9001:2015 Revizyonunda Kuruluşun Bağlamı kavramı ,kalite Yönetim sistemine dahil olmuştur.Kuruluşun çalışma ve Kalite yönetim sistemini uygulamada,süreçleri değerlendirirken iç ve dış etkenleri net belirlemeli ve faaliyetlerini ona göre gerçekleştirmelidir.Kurumun işleyişini etkileyen veya etkileyebilecek doğrudan ya da dolaylı her türlü etken tek tek değerlendirilmeli ve gözden geçirilmelidir.

Dış Bağlam:Dış çevrede oluşan olaylar ve değişen şartlardır,teknoloji,yasalar,çevreler…vb

İç Bağlam:Kuruluşun değerleri,kültürel yapısı…vb

Kuruluş Yönetimi de artık daha etkin Kalite bilinci ile ilgilenmeli ve sorumluluğunun farkında olarak,kuruluşun daha etkin çalışmasını koordine etmelidir.Personelin uyum ve teşviki ile yakından ilgilenerek süreçlerin etkin yürütülmesinde önemli rol alması gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Revizyonunda yeni karşımıza çıkan başka bir kavram da ,Dokümante Edilmiş Bilgi‘dir.

Firmanın Yönetim Sistemini içeren,yürürlükte ya da arşivde bulunan,oluşturulmuş tüm dokümanlar topluluğuna artık daha genel bir isim verilmektedir.

Müşteri memnuniyetine daha da önem verilerek bir ürün var ise teslimattan önce,teslimat sırasında ve teslimattan sonra her süreç adım adım izlenmeli ve daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için şartlar belirlenmeli,  güvence altına almalıdır:

1) Ürüne uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları,

2) Kuruluşun gerekli olduğunu düşündüğü şartları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir