ISO 45001 Nedir?

ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yazısında, iş sağlığı ve güvenliği sistemleri konusunda fikir edinebileceğiniz, tüm dünyada kabul görmüş ilk iş güvenliği sistemi olan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda detaylı bilgiler edinebileceğiniz, iş güvenliğinin sistemli halde nasıl uygulanabileceğini açıklayabilen bir sayfa olmasını amaçladık. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin oluşturulması çeşitli aşamalar içermekte olup bu aşamaların içeriklerini OHSAS 18001 Standardının yerine geçen ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin nasıl bir sistem olduğunu başlıklar halinde açıklayacağız söz konusu işleyeceğimiz alt başlıklarımız şunlardır;

•ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Nedir?
•ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Firmalar iş güvenliği konusunda çeşitli önlemler ve iyileştirmeler yapmaktadırlar. Daha önceleri her firmanın kendi inisiyatif ve yorumuyla yürüttüğü iş güvenliği kavramı ISO 45001’in ortaya çıkması ile sistemsel bir bütünlüğe kavuşmuştur. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olası meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı alınacak önlemleri ve iyileştirmeleri kapsayan ve sistemsel olarak işleten bir yönetim sistemdir. Firmaların iş kazalarına karşı önlem almasına yardımcı olan bu sistem maliyetler açısından da firmalara olumlu katkılarda bulunmaktadır. Böylece iş güvenliği kavramına sistemli bir bakış açısı getirilmiş, alınabilecek önlemler daha da detaylandırılarak iş güvenliği kavramının pusulası olacak bir sistem ortaya çıkarılmıştır.

Türkiye’deki Rekor İş Kazaları Karnesi

İş sağlığı kavramı, iş kazaları sonucu ülkemiz gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Gerek inşaatlarda yer alan asansör kazaları gerekse madenlerde olan kazalar büyük can kayıplarına sebebiyet vermektedir. İş kazası sayısı açısından Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olan Türkiye’de her gün 172 iş kazası olmakta dolayısıyla bu kazalarda 4 işçi yaşamını kaybetmekte, 7 işçi ise çalışamaz hale gelmektedir. İş kazaları; insan canına olan zararın yanında ülke ekonomisine iş gücü kaybı hem sosyal güvelik hem de sağlık harcamaları konusunda zarar vermektedir. Ülkemizin bu konudaki kötü şöhretinin son bulması amacıyla firmalara zorunlu yasal yükümlülükler getirilmiş ayrıca işletmeleri iş kazalarına karşı önlem almaya yönlendirmek amacıyla tazminat yükümlülükleri artırılmıştır.

OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi Revize Edilerek ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi Halini Aldı. Geçtiğimiz günlerde OHSAS 18001 standardı revize edilerek ISO 45001 sistemi halini almıştır. Söz konusu eski sistem olan OHSAS 18001 geliştirilerek uluslararası geçerliliği olan bir sistem halini alarak isim değiştirmiştir. Dolayısıyla iş güvenliği konusundaki ISO bünyesindeki ilk ve tek standarttır.

ISO 45001 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

OHSAS 18001’in Revize Edilerek ISO 45001 Halini Almasıyla Ne Oldu?

•Eski sistem olan OHSAS 18001 yürürlükten kaldırılmış oldu.
•ISO bünyesinde iş güvenliği standardının oluşturulması ile tüm dünya tarafından kabul gören ve küresel bir geçerliliğe sahip olan bir sistem halini aldı.
•Küresel iş güvenliği sistemi ile diğer yönetim sistemleri ile entegre çalışacak bir sistem oluşturulmuş oldu.
•Eski sistemin kapsamları genişletilerek firmaları her yönüyle kapsayan bir sistem halini aldı.
•Eksikler ve sisteme ait aksaklıklar giderilerek eskiden isteğe bağlı olan sistem belgesi artık belirli sektörler için alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.
•İş sağlığı ve güvenliği ISO çatısın altına alınmıştır.

İş Güvenliği Firmalar Açısından Niçin Önemlidir?

Dünya sağlık örgütünün yayınladığı raporlarda belirttiğine göre son yıllarda meslek hastalıklarında ve iş kazalarında oldukça artış olduğu gözlemlenmiştir. Olumsuz çalışma koşulları insan kaybına ve iş gücünde düşüşe sebep olmuştur. Firmaların üretimlerini sürekli kılmaları ve oluşabilecek talihsiz kazalara karşı önlem alabilmek açısından iş güvenliği kavramı oldukça önemlidir. Ayrıca yıllar süren emeklerle oluşturulan markalar ve yüksek sermaye miktarları gelecekte karşı karşıya kalınabilecek tazminat ve yasal ceza durumlarında iflasa sürüklenebilmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi Almak Maliyetli Midir?

İş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olmak belirli mali yükümlülükler içermektedir. Ancak insan canının hiçbir para birimi ile ölçülemeyecek olması ve yüksek kanuni tazminat bedelleri karşısında sistemin kurulum ve işletim maliyeti çok düşük kalmaktadır. Örnek vermek gerekir ise yalnızca bir iş kazası sonucu oluşacak tazminat bedeli sistemin bir yıllık maliyetini katlamaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesine Kimler Sahip Olabilir?

Ülkemizde sayılamayacak kadar sektör yüzlerce iş kolu bulunmaktadır. İmalattan, hizmet sektörüne büyük ya da küçük firma olmanın yanı sıra çalışan personele sahip her firma ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim belgesi almaya hak kazanabilir ve söz konusu sistemin avantajlarından yararlanmaya başlayabilmektedir. Burada belirleyici olan nokta işverenlerin belgelendirme sürecine başlamaya karar vermesidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi Sahibi Firma Olmanın Avantajları Nelerdir?

•Firmalar, alacakları ihalelerde ve geçirecekleri tedarikçi denetimlerinde avantaj sağlarlar.
•İş güvenliği maliyetleri düşer.
•Oluşabilecek iş kazaları önlenerek tazminat maliyetlerinde düşüş görülür.
•İş güvenliği, sistematik ve organize bir biçimde uygulanmış olur.
•Firmalar bilinçli müşterilerine karşı çalışanlarına değer verdiğini ispat etmiş olur.
•Sağlık harcamalarında düşüş görülür.
•Firmaların personellerinin iş verimliliği artar.
•Kendisine değer verildiğini hisseden personel işini daha çok sahiplenir.
•Uluslararası rekabette rakiplere karşı üstünlük sağlanmış olur.
•Yasal kanuni zorunlulukların büyük kısmı söz konusu sistem ile yerine getirilmiş olur.
•Firmaya prestij sağlamakla birlikte devlet karşısında güvenilir firma olunduğu ispatlanmış olur.
•Üretimin ve hizmetin çeşidine göre oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmiş olur.
•Sağlığı ve güvenliği korunmuş personeller firmalar ile daha uzun süre çalışabilir dolayısıyla daha uzman personeller ile çalışma imkanı sağlanmış olur.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgem Var İş Kazası Durumunda Ceza Alır Mıyım?

Söz konusu iş güvenliği sisteminin sağlıklı işletilmesi ve firma personellerinin bilinçlendirilmesi sonucu iş kazası olma riski oldukça düşüktür. Ancak insan olmanın gerekleri ve istenmeyen anlık koşuların oluşması sonucu iş kazası gerçekleşmesi durumunda kanunlar gereği mahkemelerde firmalara ceza verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği belgesi olan firmalar ise önlem aldıklarını ispat ederken yönetim belgelerini ve sistemin evraklarını mahkemelere sunmakta ve alacakları para cezalarında indirim alabilmektedirler.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Zor ve yorucu belgelendirme sürecinden sonra işletmelerin belgelerini ne kadar kullanabilecekleri soru işaretidir. Söz konusu sistem belgesinin geçerliliği ISO’nun diğer belgeleriyle aynı olup rutin denetimlerde başarılı olunması şartıyla 3 yıl geçerlidir.

OHSAS 18001 Belgesi Sahibi Olan Firmaların Belgeleri Ne Zamana Kadar Geçerli?

Yapılan revize sonucunda yeni belge almak isteyen firmalar belgelendirme süreçlerini ISO 45001’e göre yapacaklardır. OHSAS 18001 belgesi sahibi firmaların eski belgeleri xx günü x ayı 2019 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten itibaren geçiş işlemleri ve süreçlerini tamamlamaları ile yeni sisteme geçeceklerdir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi Nasıl Alınır?

Şirketlerin ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme süreci uzun emek ve çalışma saatine bağlı olup detaylı ve titiz bir çalışmayı gerektirmektedir. Firmaların belge sahibi olma kararı almasının ardından profesyonel ekibimiz belgelendirme sürecine başlanmaktadır. İzlenecek süreçler şöyledir;

1.Firmanın yönetim ve işletmesinin incelenmesi: Firmanın olağan durumu iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmekte olup ilk tespitler olağan durum raporuna işlenmektedir.

•ISO 45001 standartları gereği firmanın olağan zorunlulukları ve sistemsel uygunlukları tespit edilir.
•Sistemsel süreç ve sürece ait yan süreçler tespit edilir.
•Üretim veya hizmet konusunda söz konusu firmanın şekli ne ise ona uygun iş güvenliği iyileştirmeleri tespit edilir.
•İş güvenliği sistemi için firmaya gerekli olan evraklar belirlenir.
•Firmanın, sistemin ve kanunların yükümlülüklerini içeren detaylı içerik raporu hazırlanır.

2.Eğitim : İş sağlığı ve güvenliği sistemi gereği işletmenin mevut çalışanlarının genel profili oluşturularak sistem için gerekli olan eğitimler tespit edilir. İşletme yönetimine gerekli eğitimlerin listesi sunularak sürece başlanır. ISO 45001 sistemi için gerekli eğitimler verilerek mevcut sistemi işletecek ve iş güvenliği bilincini kazanmış personeller mevcut işletmeye kazandırılarak süreç sonlandırılır.

3.ISO 45001 Sistemin Kurulumu: Firmanın durum analizinin yapılması ve çalışanların eğitimlerinin tamamlanmasından sonra iç denetimlere geçilerek iş sağlığına ve iş kazalarını önlemek için iyileştirmeler yapılır. Gerekli iyileştirmelerin yapılmasıyla sistem kurulumu işletmeye gerçekleştirilerek işletilmeye başlanır.

4.Belgelendirme denetimi: İşletmenin personel eğitimlerinin tamamlanması, iş güvenliği sisteminin kurulup sağlıklı bir şekilde işletilmesiyle belgelendirme sürecine gelinmiş olur. Firmaya gelen iş güvenliği denetçisi firmayı baştan sona inceler ve detaylı denetimlerde bulunur. Gerekli yükümlülüklerin ve sistemin uygulandığını analizlerinde ve incelemelerinde tespit etmesi sonucu firmayı belgeyi almaya uygun görmesiyle ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim belgesi alınmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir