ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi Hakkında

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi, 4 ya da 5 günden oluşan, çevre yönetim sistemi ile birlikte çevre bilgisi ve tecrübesine sahip kişilerin katılabileceği kariyer vaat eden bir eğitimdir. ISO 14001 Baş Denetçi eğitimi, çevre kalite yönetim sistemi ilkelerinin denetçi gözü ile nasıl denetleneceğini, denetim mekanizmasının nasıl işleyeceğini vb. konularda çok detaylı bilgiler sunar. ISO 14001’in de Anex yapısına geçmesi ile birlikte standardize edilmiş bir yönetim sistemi halini almıştır. ISO 14001 ve eğitim içeriği ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 çevre yönetim sistemi, kuruluşun çevre boyutlarının belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerin ortadan kaldırılması adına uygulanan bir yönetim sistemidir. Temel olarak ISO 9001’i baz alır. ISO 14001 çevre sistemi ile birlikte kuruluşun sağlamış olduğu ürün/hizmetlerin uluslararası çevre yönetim sistemi şartlarını sağladığını taahhüt etmiş olursunuz.. ISO 14001 Çevre yönetimi, çevre boyutları ve risk temelli yönetim yaklaşımı ile kendisini sürekli güncellemiş ve en son ISO 14001 2015 revizyonu ile en güncel haline kavuşmuştur.

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi İçeriği:

ISO 14001:2015 Standardı Yapısı Ve Maddeleri
Çevre Yönetimi Ve Denetimlerde Kullanılan Terim Ve Terminoloji
• Çevre Yönetim Sistemi’nin Kurulması Ve Uygulanması Süreci
• Çevre Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
• Çalışanların Yeterliliği Denetleme Standardı
• ISO 19011:2012 Denetçi Özellikleri
• Tetkikçi, Baş Tetkikçi Ve Tetkik Edilenin Sorumluluk Ve Faaliyetleri
• Denetime Süreç Yaklaşımı
• Denetim Planlama Açılış Toplantısı
• Kanıt Toplama
• Denetimi Raporlama
• Kapanış Toplantısı
• Denetim Provası
• Vaka Çalışmaları

Hedef Kitle: Çevre danışmanları, belgelendirme firmalarında sözleşmeli/kadrolu olarak çalışmak isteyen denetçi adayları, kuruluşlarında denetimlerini daha efektif halde gerçekleştirmek isteyen profesyoneller, yeni bir kariyer yolu çizmek isteyen çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgi: ISO 14001 baş denetçi eğitimine katılacak olan kişilerin ISO 14001 konusunda temel bilgiye sahip olması, mümkünse denetim tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

Süre: 4 Gün / 32 Saat

iso 14001 baş denetçi eğitimi