Baş Denetçi Ne iş Yapar? Baş Denetçi Nerelerde Çalışır?

Baş denetçi ne iş yapar? Baş denetçi kimdir? Baş denetçi nerelerde çalışır?

Baş Denetçi Nedir? Baş Denetçi kimdir?
Baş Denetçi Nedir? Baş Denetçi kimdir?

Baş Denetçi ne iş yapar: Yönetim sistemi kurulu olan kuruluşlarda, sistemin işlerliğini ve sürekli iyileştirme yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve bunu belgelendirme firmasına raporlayan kişidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi gibi kuruluşlar nezdinde fazlasıyla kabul görmüş olan standartları denetlerler. Baş Denetçi sadece eğitimini almış olduğu standardı denetleyebilir, her standart için ayrıca baş denetçi eğitimi alması gereklidir.

Baş Denetçi olacak olan kişi bir belgelendirme kuruluşunda çalışabileceği gibi, şahsi olarak danışmanlık hizmetleri verebilir veya herhangi bir kuruluşta sistem yöneticisi olarak çalışabilir. Sistem Yöneticiliği kavramı, ilgili yönetim sistemi standardının yöneticiliği anlamına gelmektedir.

Baş Denetçi Kimdir? sorusunun bir başka yanıtı ise karakteristik özelliklerin tanımlanmasındadır. Buna göre baş denetçi olmak isteyen kişilerde şu karakteristik özellikler olmalıdır:

– Disiplinli ve sistematik olmalıdır,
– İşine ciddiyet ile yaklaşan sorumluluk sahibi olmalıdır,
– Sorunlara kök-neden penceresinden bakabilmelidir(sebep-sonuç ilişkisi)
– Seyahat engeli olmamalı, prezentabl olmalıdır,
– Etkin soru sorma ve dinleme yapabilmelidir.
– Zamanını verimli kullanabilmelidir
– Yazım kurallarına önem vermelidir.

Baş Denetçi Belgelendirme Firmasında Çalışır İse
Baş Denetçi belgelendirme firmasında çalışır ise baş denetçi kimdir? in en güzel cevabı çok sık seyahat edendir olurdu herhalde. Şöyle ki Baş Denetçi olarak görev yapan kişiler, bağlı oldukları belgelendirme firmasından hizmet alan firmalara denetim ziyaretlerinde bulunurlar. Bu ziyaretler yaşadıkları şehirde olabileceği gibi, bir başka şehirde hatta bir başka ülkede de olabilmektedir. Bu belgelendirme firmasının büyüklüğü ve kurumsal yapısına göre değişmektedir. Tüm konaklama, ulaşım ve yemek giderleri belgelendirilmiş firma tarafından karşılandığı için hem yeni yerler görme hem de işinizi gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz.

Baş Denetçi Herhangi Bir Kuruluşta Çalışır İse
Baş Denetçi herhangi bir firmada çalışır ise, hayatı belgelendirme firmasında çalışan kişiye göre çok daha az hareketli olacaktır. Çalışması iç denetçi ile aynı standartta olacak olan baş denetçinin avantajı, denetime gelecek olan denetimcilerle aynı pencereden bakabilme şansı olacaktır. Dolayısı ile bir kalite sorumlusu olarak baş denetçi olmanın avantajı budur.